מתחם תעסוקה ומסחר – פתח תקווה צפון

מתחם תעסוקה ומסחר – פתח תקווה צפון 2017-12-13T19:24:19+00:00

Project Description

התוכנית משנה שטח חקלאי לשטח מסחר, תעסוקה ומגורים של שצ"פו או צרכי ציבור.

גודל התוכנית כ-15 דונם, גובה הבינוי המוצע כ-10 קומות עיליות + 3 קומות חניון תת"ק.